.

Η ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.  αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέγεθος στο χώρο των κατασκευών, με μεγάλη ιστορία στο χώρο και εν ισχύ εργοληπτικό πτυχίο στο μητρώο εργοληπτών ανελλιπώς  άνω των πενήντα ετών και  παράλληλα ενεργή και σημαντική παρουσία στον τουριστικό αλλά και ενεργειακό κλάδο.