ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ (WHEEL LOADERS) 15
ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ-ΦΟΡΤΩΤΕΣ (EXCAVATORS LOADERS) 12
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ (CRAWLER LOADERS) 6
ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ (ΜΙΝΙ WHEEL LOADERS) 8
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (HYDRAULIK EXCAVATORS) 12
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (MOBILE EXCAVATORS) 8
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (DUMPERS) 6
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ (CRAWLER DRILL) 1
ΦΙΝΙΣΕΡ (ASPHALT PAVER) 3
ΦΡΕΖΑ (ASPHALT PROFILER) 2
MOTOR GRADERS 2
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ (ROLLERS) 11
ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ (CRAWLER TRACTORS) 4
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΑΡΚ (TELESCOPIC FORKLIFTS) 3
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (BOOM LIFTS) 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ (HYDRAULIC HAMMERS) 18
ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (CONCRETE PLANTS) 2
ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ (AIR COMPRESSORS) 17
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ (CRANES TELESKOPIC ALL TERRAIN) 4
ΦΟΡΤΗΓΑ (TRUCKS) 23
ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ (MIXER TRUCKS) 10
ΠΡΕΣΣΕΣ (CONCRETE PUMPS) 2
ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ (TRUCK TRACTORS) 6
ΝΤΑΛΙΚΕΣ (TRAILORS) 6
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (TANK TRUCKS) 2
ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟ (FLATBED TRUCKS & CRANE) 5
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (BUSES) 3
EΠIBATIKA I.X (CARS PICK-UP JEEP & VAN) 30
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (GENERATOR SETS) 28
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΙ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ (CRUSHERS) 4
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (ISOBOX) 20
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ (CARAVANS) 5
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (LABORATORY QUALITY CONTROL) 1
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ASPHALT PRODUCTION PLANT) 1
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΥΜΠYΚΝΩΤΗΣ ΕΔΑΦΩΝ (COMPACTORS PLATES JUMPING JACKS) 14
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΚΟΣΚΙΝΑ - ΑΜΜΟΤΡΙΒΙΑ (CRAWLER PLANT SIEVE MACHINERY) 3
ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ (SOIL COMPACTOR) 2
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ (WELDING MACHINES) 17
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (GPS) 4
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ KRINGS 480 M2